Úvod Novinky Novinky a akce na web

Novinky a akce na web

Jste nevládní nezisková organizace, migrantský spolek, pražská městská část nebo veřejná instituce (např. škola, DDM či městská knihovna) a chtěli byste propagovat své nekomerční aktivity či informace na webu a facebooku Metropole všech? Můžete připravit krátký příspěvek, který zveřejníme na hlavní straně v sekci Novinky nebo Akce. Pokud máte k dispozici zajímavý rozhovor nebo inspirativní příběh cizince žijícího v Praze, můžeme jej uveřejnit v sekci Cizinci v Praze. 

Přinášíme několik tipů, jak vytvořit příspěvek: 

Základní pokyny k podobě textu k uveřejnění na webu

 • Pište o své organizaci ve třetí osobě (např. InBáze, z.s. nabízí kurzy českého jazyka pro děti i dospělé…).
 • Text musí být srozumitelný i cizincům, proto nepoužívejte neznámé zkratky nebo specifická slovní spojení bez vysvětlení či kontextu (např. ladovská zima :-)).
 • Podklady zasílejte nejlépe 2 až 3 týdny před jejich konáním – texty se překládají do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny a je proto třeba mít dostatečný časový předstih pro uveřejnění informace ve všech jazykových mutacích.
 • Připojte fotky, plakáty nebo další materiály ke zveřejnění. Maximální velikost souboru je 2MB.

Zašlete i podklady v jiných jazycích, máte-li je k dispozici. Překládáme i texty plakátů, pokud nejsou všechny informace zahrnuty v textu akce.

 

NOVINKY jsou určeny např. k informování o:

 • významnějších změnách, dlouhodobých aktivitách či novinkách v činnosti NNO (např. nové služby, projekty), úřadů apod.,
 • aktuální nabídce kurzů,
 • soutěžích a aktivitách, které se nevztahují pouze k jednomu dni, ale jsou souvislejšího charakteru (např. programy aktivit NNO daný měsíc, série opakujících se aktivit jako série seminářů, workshopů apod.).

Jak vytvořit příspěvek do sekce NOVINKY? 

 • Krátký nadpis
 • Text novinky v rozsahu maximálně půl normostrany
 • Odkaz na webové stránky, facebook, další sociální sítě („Více informací se dozvíte na …“)

AKCE  jsou určeny např. k informování o jednorázových aktivitách NNO, MČ a dalších organizací vztahujících se ke konkrétnímu datu či kratšímu časovému úseku (festivaly, výlety, semináře a workshopy, obecně kulturní a volnočasové a sportovní akce).

Jak vytvořit příspěvek do sekce AKCE? 

 • Krátký nadpis
 • Popis akce v rozsahu maximálně půl normostrany. Prosím nezapomeňte zahrnout:
 • Název akce, obsah
 • Kdy a kde se koná
 • Pro koho je určena
 • Informace o vstupném, či zda je vstup zdarma
 • Zda je třeba se dopředu přihlásit/registrovat – připojit odkaz na reg. formulář či odpovědnou osobu
 • Odkaz na webové stránky, facebook, další sociální sítě („Více informací se dozvíte na …“)