Úvod Akce Přednáška: Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky

Přednáška: Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky

Srdečně zveme na přednášku

Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky

Přednáška s diskusí v ukrajinštině s Volodymyrem Volkovskyim MA, Ph.D.

Kdy a kde: 2. 11. od 16:00 hodin | Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Rezervace: www.tydenavcr.cz/program/

O přednášce:

Ukrajina má tisíciletou historii a tisíce spojení s jinými evropskými kulturami, včetně té české. Jaká je role filosofie v jejích dějinách? Dějiny filosofie jsou jistým způsobem dějinami duše. Pokusíme se pochopit hlavní fakta a procesy filosofického života, které se dnes na Ukrajině nazývají dějinami filosofie, a zjistit, jak se utvářely jako vědní disciplína. Rychlý exkurs nás přenese od dob byzantského vlivu do doby posttotalitní.

Medailon:

Volodymyr Volkovskyi, MA, Ph.D. z Kyjeva se věnuje historii filosofie, politické filosofii a religionistice. Ve Filosofickém ústavu AV ČR působí v Collegiu Europaeu při Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení v rámci programu Researchers at Risk.

Leták: Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky – Přednáška s diskusí v ukrajinštině s Volodymyrem Volkovskyim MA, Ph.D.