Úvod Akce První setkání vznikající platformy MigAct

První setkání vznikající platformy MigAct

Jste aktivní v občanské společnosti v Praze?

Chcete se podílet na vzniku nové platformy, která bude propojovat aktivní lidi, neziskové organizace a občanské iniciativy?

Rádi bychom vás pozvali na úvodní plánovací setkání vznikající platformy MigAct. Budeme diskutovat a rozvíjet koncept platformy MigAct a povedeme společnou reflexi jejích cílů a fungování. Platforma bude sloužit jako otevřený prostor pro sdílení nápadů a navazování kontaktů. Jejím cílem bude také posílit možnosti zapojení cizinců pobývajících v Praze do občanské společnosti, provozovat vzdělávací akce a podporovat aktivní migranty v jejich aktivitách.

Dne 15. 6., 17:00–19:30 se tato akce bude konat v anglickém jazyce.

Kde: Magistrát hlavního města Prahy, Škodův palác – Jungmannova 35/29, místnost č. 201 (2. patro)

Dne 17. 6., 16:30–18:30 proběhne tato akce také v češtině.

Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 3

Na akci se prosím registrujte předem, kapacita je omezená.

Platforma bude fungovat pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy, který se aktivně podílí na jejím rozvoji.

Projekt je podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové z  Active Citizens Fund. Program podporuje aktivní účast občanů na veřejném životě a rozhodování a posílení postavení zranitelných skupin. Fond aktivních občanů je financován z EHP a Norských fondů.