Úvod Akce Regionální poradní platforma na téma terénní práce

Regionální poradní platforma na téma terénní práce

Integrační centrum Praha, o. p. s. srdečně zve na 58. Regionální poradní platformu. Věnovat se tentokrát budeme tématu terénní práce. O své zkušenosti s terénní prací na městských částech se podělí Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. a Integrační centrum Praha o. p. s. Jaké možnosti nabízí terénní práce v online prostoru představí Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Těšit se můžete také na dva příspěvky zaměřené na terénní práci s mládeží, a to od České asociace streetwork, která v květnu zahájila projekt na zapojení interkulturních asistentů, a od organizace La Strada, jež se zaměřuje především na problematiku pracovního vykořisťování. Nebude samozřejmě chybět ani prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností a networking.

Kdy: čtvrtek 9. 11. 2023, od 13.00 do 16:00 hodin

Kde: Sál architektů, Staroměstská radnice. Staroměstské nám. ⅓, Praha 1

Registrace nutná do 6. 11. 2023 na tomto odkazu.

Regionální poradní platforma (RPP) je jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze. Sdružuje členy z řad MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. Je místem pro vzájemné sdílení zkušeností a prezentaci zajímavých projektů a novinek z oblasti integrace cizinců. Členové RPP se pravidelně podílejí na tvorbě koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a na přípravě navazujících Akčních plánů.

Regionální poradní platformu organizuje Integrační centrum Praha o.p.s. Koná se jednou za dva měsíce. Informace o aktuální platformě najdete vždy na webu. Zápisy z předchozích setkání jsou k dispozici na webu v sekci ke stažení. Chcete-li dostávat pozvánku na RPP, kontaktujte koordinátorku – Kateřinu Phamovou na emailu k.phamova@icpraha.com.

Projekt Integrační centrum Praha X, registrační číslo CZ.12.01.02/00/23_008/0000007, je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky