Úvod Akce Setkání národnostních menšin

Setkání národnostních menšin

Zajímají vás aktivity pražských organizací národnostních menšin? Chcete se zapojit do odborné diskuse vztahující se k historii, současnosti, ale i budoucnosti týkající se národnostních menšin a tím i celé společnosti? Dům národnostních menšin o.p.s. ve spolupráci s Hlavním městem Praha a Národním muzeem Vás zvou na jubilejní 20. Setkání národnostních menšin, jehož program nabídne:

  • celodenní konferenci na téma Reflexe a výhledy národnostních menšin
  • kulturní večer – Laskavost mezi lidmi most
  • komentovanou prohlídku expozice Dějiny 20. století

Mimo jiné proběhne premiérově slavnostní předání Ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za výjimečný přínos v oblasti života národnostních menšin v hl. m. Praze.

Program 20. ročníku Setkání národnostních menšin můžete zhlédnout na webovém portálu Hlavního města Prahy. Změna programu je vyhrazena.

Setkání národnostních menšin se uskuteční 4. 11. 2021 v Nové budově Národního muzea.

Vstupné je zdarma.

Registrovat se můžete do 2. 11. 2021 na webových stránkách Domu národnostních menšin o.p.s.

#dumnarodnostnichmensin