Úvod Novinky Důležitá upozornění pro cizince po skončení nouzového stavu

Důležitá upozornění pro cizince po skončení nouzového stavu

V souvislosti s ukončením nouzového stavu (který trval od 12. března do 17. května), vydalo Ministerstvo vnitra ČR pokyny pro cizince, jak postupovat v následujících 60 dnech – tj. do 16. července 2020. Níže přinášíme přehled zásadních informací:

VYŘIZOVÁNÍ DALŠÍHO POBYTU NA ÚZEMÍ

Ministerstvo vnitra tímto žádá všechny klienty, aby své žádosti, oznámení a jiná podání vůči němu činili jinak, než osobně, chrání tím zdraví své i dalších osob. Dávejte přednost komunikaci na dálku – poštou či datovou schránkou. Pokud potřebujete na úřad osobně, objednejte se elektronicky nebo telefonicky.

V následujících situacích se nelze objednat, svá podání zasílejte poštou nebo datovou schránkou:

Není nutné se předem objednat, pokud potřebujete překlenovací štítek či výjezdní příkaz, žádáte o pobyt pro dítě narozené na území, byli jste vyzváni k předložení originálu dokumentu nebo si jdete vyzvednout písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou.

Po dobu těchto opatření je mimořádně možné podávat následující žádosti bez osobní přítomnosti na úřadě: žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu, žádost o trvalý pobyt, žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU a žádost o pobyt pro dítě narozené na území (potvrzení o podání žádosti pro účely zdravotního pojištění bude zasláno zákonným zástupcům poštou).

 

LHŮTY

Vyhlášený nouzový stav je považován za překážku na vůli cizince nezávislou, která mu bránila v podání žádosti v zákonem stanovené lhůtě. Bude-li žádost o udělení či prodloužení pobytového oprávnění podána po zákonem stanovené lhůtě, bude nouzový stav zpravidla uznán jako relevantní důvod pro takto opožděné podání a žádost bude akceptována a standardním způsobem vyřízena.

 

KONEC POBYTOVÉHO OPRÁVNĚNÍ A VYCESTOVÁNÍ

  1. Pokud vám v době nouzového stavu skončilo povolení k pobytu, můžete z ČR vycestovat do 16. července, aniž byste byli postihováni za neoprávněný pobyt na území. Nepotřebujete si k tomuto účelu vyřizovat výjezdní příkaz, na státních hranicích obdržíte do pasu razítko, že váš pobyt byl tolerován. Razítko automaticky neumožňuje přejezd sousedních zemí, před cestou si ověřte podmínky vstupu do dalších zemí!
  2. Stejný postup mohou využít i cizinci, kterým skončilo pobytové oprávnění po skončení nouzového stavu. Pokud vám ale byla stanovena lhůta pro vycestování Ministerstvem vnitra, tato možnost pro vás neplatí.

 

Více informací, včetně podmínek vstupu cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu, naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Pokud potřebujete poradit ohledně své situace, využijte bezplatné poradenství nevládních neziskových organizací a Integračního centra Praha