Úvod Novinky Důležitá změna ohledně zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt

Důležitá změna ohledně zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt

Na konci roku 2023 skončí možnost využít u zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt poukaz na bezplatný první termín zkoušky. Bezplatné poukazy není možné dále zachovat kvůli ekonomické situaci, zvýšení počtu uchazečů a zvýšení finančních nákladů na zkoušku. Pokud máte poukaz na zkoušku, můžete jej uplatnit nejpozději v prosinci 2023. Po tomto termínu si je třeba již zkoušku uhradit. Cena bude od 1. ledna 2024 činit  3 200 Kč. 

Od října 2023 je možné zkoušku vykonat nově i na některých veřejných vysokých školách, které mají v programu výuku češtiny jako cizího jazyka. Na webových stránkách zkušebních institucí budou průběžně vypisovány nové zkušební termíny do konce roku 2023 a na rok 2024.

Zkoušky, které se uznávají jako rovnocenné zkoušce pro trvalý pobyt, jsou:

  • CCE zkoušky úrovně A2 a vyšší, 
  • státní jazykové zkoušky či maturitní zkoušky
  • zkouška z českého jazyka pro účely udělování státního občanství dle vyhl. 433/2013 Sb. 
  • aprobační zkouška dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

 

Jak se na zkoušku dobře připravit

Ve srovnání s předešlými lety je zájem o zkoušku téměř desetinásobný. Počet potřebných termínů je velmi těžké odhadnout, neboť je na individuálním rozhodnutí každého cizince, zda bude zkoušku absolvovat. Abyste zkoušku zvládli udělat poprvé, doporučujeme se na ni dobře přiravit. A to zejména v době, kdy je nedostatek termínů (a tedy omezená možnost zkoušku opakovat). 

Každý by si měl před zkouškou udělat několikrát tzv. test nanečisto, v rámci kterého se seznámí s tím, jak zkouška vypadá. I když umíte dobře česky, doporučuje si vyzkoušet modelový test a nastudovat si příručku k přípravě. Příprava na zkoušku se odhaduje minimálně na 50 hodin. Je dobré nepodcenit ani mluvení a nácvik výslovnosti. Ústní část zkoušky je poměrně dlouhá a je nutné prokázat, že umíte reagovat na obrazové či slyšené podněty.

Více informací najdete na webu Čeština pro cizince.