Úvod Novinky InBáze nabízí bezplatný rekvalifikační kurz interkulturní práce

InBáze nabízí bezplatný rekvalifikační kurz interkulturní práce

InBáze z. s. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nabízejí vzdělávací rekvalifikační program akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy s názvem „Interkulturní pracovník“. Jedná se o jedinečný rekvalifikační program směřující k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“ podle Národní soustavy kvalifikací.

Pro koho je program vhodný:

Program je určen zejména odborným pracovníkům, kteří pracují s cílovou skupinou „migranti a uprchlíci“ či s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinami a kteří chtějí získat profesní kvalifikaci Interkulturní pracovník / pracovnice.

Co získáte absolvováním kurzu:

  • Praktické dovednosti a kompetence nezbytné pro výkon interkulturní práce se zaměřením na oblast práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, jejich rodinami a dalšími aktéry ve vzdělávání;
  • Odbornou individuální či skupinovou metodickou podporu v průběhu trvání kurzu i po jeho absolvování;
  • Potvrzení o absolvování rekvalifikačního programu akreditovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy;
  • Po úspěšném složení závěrečné zkoušky dále získáte osvědčení o profesní kvalifikaci Interkulturní pracovník / pracovnice.

Rozsah vzdělávacího programu činí 251 hodin, z čehož 50 hodin tvoří odborná praxe jak v organizacích poskytujících služby interkulturní práce, tak i ve smluvních mateřských, základních či středních školách.

Program se skládá z celkem 12 víkendových bloků.

Výuka bude probíhat v období od 27. 03. 2020 do 10. 01. 2021. Závěrečná zkouška proběhne v únoru 2021. Úvodní setkání a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) proběhne v pátek, 20. 03. 2020 od 13:30 do 16:00 v prostorách komunitního centra InBáze, z. s. na adrese Legerova 357/50, Praha 2.

Účast v programu je bezplatná.

Přihlášku lze vyplnit zde nejpozději do 13. 03. 2020.

Pro více informací o kurzu vč. možnosti přihlášení se obraťte na níže uvedené kontakty:

Mgr. Jan Matej Bejček

Metodik a vedoucí projektu

E-mail: bejcek@inbaze.cz

GSM: +420 739 077 721

Anna Darašenka

Specialista vzdělávacího kurzu

E-mail: darashenka@inbaze.cz

GSM + 420 777 190 633

Mgr. Natallia Allen

Specialista vzdělávacího kurzu

E-mail: allen@inbaze.cz

GSM +420 733 785 680

 

 

 

 

Projekt Inkluze Interkulturně 2, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458, je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu. Realizátorem projektu je nevládní organizace InBáze, z. s., partnerem projektu je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.