Úvod Novinky Kulatý stůl: Inspirace mnichovskými modely lokální integrace – 16.5.2019

Kulatý stůl: Inspirace mnichovskými modely lokální integrace – 16.5.2019

Hlavní město Praha a Integrační centrum Praha o.p.s. zvou k účasti na kulatém stolu „Inspirace mnichovskými modely lokální integrace“, který se bude konat dne 16. 5. 2019 od 13:30 do 16:30 v sále Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.  

Kulatý stůl je pořádán v rámci projektu Česko-německého fundu budoucnosti. Na základě předchozí spolupráce s mnichovskou radnicí a místními NNO Vám přinášíme možnost seznámit se s relevantními zkušenostmi s lokální integrací v mnichovském porstředí. V rámci kulatého stolu se také bude diskutovat přenositelnost daných zkušeností do českého prostředí. Kulatý stůl je uspořádán pro zástupce z řad široké odborné veřejnosti, budete zde mít možnost síťovat se na mezinárodní úrovni a získat know-how mnichovských organizací pracujících s migranty a mnichovské radnice. Kulatý stůl bude probíhat formou panelové diskuse s německými účastníky projektu.

Registrujte se, prosím, zde.

Program:

– Představení koncepce integrace cizinců města Mnichova a její principy.
– Představení dobré praxe integračních opatření města Mnichova, podpora projektů, představení projektů (Info-Points pro migranty z Bulharska a Rumunska)
– Prezentace projektu AMIGA: podpora zaměstnatelnosti migrantů, organizace Job-café, poradenství.
– Prezentace organizace ReDi School zabývající se tzv. digitální integrací, úzká spolupráce s IT zaměstnavateli.
– Diskuse nad možnostmi implementace dobré praxe do pražského prostředí.

Poznámka:

Údálost proběhne v anglickém jazyce, tlumočení nebude zajištěno.
Změna programu vyhrazena.