Úvod Potřebuji řešit Krizové situace

Krizové situace

Tato kapitola je členěna na dvě části – obecné ohrožení a dále konkrétní krizové situace jednotlivců. V kapitole obecné ohrožení jsou zahrnuty postupy, jak přivolat pomoc – sanitku, policii nebo hasiče a jak se zachovat v případě obecného ohrožení, tedy pokud dojde k výpadku proudu, úniku nebezpečných látek, pokud máte evakuovat sebe, či svůj majetek a pokud se nacházíte v lokalitě ohrožené povodní.V sekci obtížné životní situace se dozvíte, na koho se můžete obrátit v těžkých životních situacích, jako je ztráta bydlení, život bez přístřeší, drogová závislost, pracovní vykořisťování, domácí násilí, gamblerství či dluhy a exekuce.