Úvod Akce Miniprojekty aneb i cizinci mohou pořádat integrační akce

Miniprojekty aneb i cizinci mohou pořádat integrační akce

Integrační centrum Praha (ICP) věří, že jedním z ukazatelů integrace migrantů je i jejich společenská angažovanost. Proto se organizace rozhodla vytvořit projekt, do něhož se mohli přihlásit migranti žijící v ČR či jejich spolky a navrhnout vlastní koncept integrační akce. Z těchto přihlášených „miniprojektů“ bylo poté vybráno pět nejlepších, jež dostaly finanční podporu, a podzimní období se v ICP z velké části neslo v duchu jejich realizace. Mezi uskutečněné akce patří Turkický koncert, na kterém návštěvníci měli možnost poznat turkickou hudbu a kulturu, dále Svátek středu podzimu zaměřený pro změnu na kulturu vietnamskou, kde probíhal mimo jiné zajímavý workshop na výrobu měsíčních koláčků. Podpořen byl i workshop od cizinců pro cizince Země česká – náš nový domov, jehož cílem bylo představit českou kulturu a tradice a návštěvníci si mohli vyzkoušet třeba i malování na hrnce cibuláky. V neposlední řadě byl podpořen také dokumentární projekt UkraJINÁ, který návštěvníkům umožnil seznámit se se zástupci ukrajinské komunity v Praze, s jejich kulturou a zkušenostmi. Vedle těchto akcí jsme podpořili také projekt Praha. Prozkoumej, angažuj se, hýbej městem, který zorganizoval sérii procházek, které se věnovaly následujícím tématům: oživování veřejného prostoru, pomoc cizincům, cizinci a média, lidská práva, dobrovolnictví. Procházky probíhaly ve spolupráci s neziskovými organizacemi věnujícími se daným problematikám.