Úvod Akce Rodina odvedle 2020

Rodina odvedle 2020

foto: www.slovo21.cz

Projektu Rodina Odvedle v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 společných setkání!

Projekt zlepšuje vztahy mezi majoritní společností a cizinci, napomáhá budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. V minulých letech se české rodiny setkaly u společného oběda s rodinami ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu.

V důsledku aktuální situace letos proběhnou společné obědy Čechů a cizinců pouze v Praze. Setkání se budou realizovat postupně v průběhu prosince, dle časových možností zúčastněných.
Více informací naleznete na webu a facebooku Slova 21.