Úvod Cizinci v Praze Návod pro cizince k rychlejší integraci

Návod pro cizince k rychlejší integraci

zdroj: Bulletin Slovo II/2022 | Blog Marwana Alsolaimana | Foto: soukromý archiv autora

Je dobře mít na vědomí vážení cizinci, že integrace v české společnosti má několik větví, které fungují současně, a jsou to:

Integrace jazyková, společenská, mentální, stravovací, počasí a další.

Vzhledem k tomu, že jste se na této planetě narodili s určitým plánem, a za předpokladu, že nejste s vesmírnými zákony rozhádaní a nenosíte na ramenech nějakou těžkou karmu, mohli byste žít minimálně těch 70 let, a taková doba podle mě úplně stačí, abyste podnikli první kroky k integraci v české společnosti.

Tak, abyste neztráceli tolik času jako já, tady vám uvádím několik vysvětlení, definic a zkušeností, které jsem si získal po dlouhém pobytu v ČR, na které určitě vy taky narazíte.

1) Čeština: Je jako absolutní pravda, pochopíte ji pouze tehdy, když se jí plně odevzdáte, splynete s ní se všemi vašimi buňkami a nebudete se na nic ptát.

Čeština jako jazyk, opravdu není vůbec těžká. Budete mít jenom trochu starosti s výslovností, skloňováním pádů, časováním sloves, dokonavými a nedokonavými slovesy, číslovkami, předložkami a slovosledem. Veškeré ostatní jazykové záležitosti jsou naprosto v pohodě.

Neptejte se svých českých kamarádů na nějakou gramatickou záležitost v češtině, protože Češi, i když se vám zdá, že mluví správně, ale nevědí, proč správně mluví.

2) České pivo: Je univerzální národní plášť, který spojuje dohromady všechny české generace, dosavadní, uplynulé a budoucí. Stejně jak se to stalo mně, někteří z vás vážení cizinci se budou na začátku pobytu v ČR divit, jak někdo může vypít celý půllitr piva, ale když už na pivo budete pořádně chodit, budete se divit, jak někdo může pít piva jenom jeden půllitr.

3) Česká jména: Jsou téma, které musíte s vašimi českými kamarády neustále trénovat. Jestli nějaký váš český kamarád se jmenuje například František, a někdo přijde k vám a zeptá se: je tam Franta? A za chvilku přijde někdo jiný a taky se zeptá: Je tam Fanda? Tak František, Franta a Fanda nejsou to tři osoby, ale je to pořád ten váš původní kamarád František, o kterém jste vůbec nevěděli, že má tolik jmen. A pokud vaše česká kamarádka se jmenuje například Lucie, nelekejte se, když ji někdo bude volat Lucko nebo Lucinko, protože to jsou taky její další jména.

4) Pětka: Je původně číslovka, kterou se naučíte rychle a budete radovat z toho, že už umíte další českou číslovku. Ale pokud někdo z vašich českých kamarádů se vás zeptá, jestli mu můžete půjčit pětku, berte to sportovně prosím, že tady si z vás nechce dělat legraci, ale má na mysli deset korun. Pak záleží jenom na vás, jestli mu chcete půjčit deset korun, nebo pětku. Vzhledem k tomu, že v arabštině není písmeno P ale jenom B, situace s tou pětkou bude pro arabsky mluvící cizince daleko horší, protože někteří z nich vyslovují a slyší tato dvě písmena stejně B a nejsou schopní je od sebe rozlišovat. V tom případě si musíte se svým českým kamarádem hned všechno objasnit, zda má na mysli pětku nebo Bětku, protože Bětka není deset korun, ale dívčí jméno. Ještě pozor: pět korun z neznámých důvodů se nazývá búra.

5) Vole: Když vám váš český kamarád něco vám povídá, bude vám každé třetí slovo říkat vole, ale prosím neberte to osobně ani doslova a pochopte to, že to je jenom nějaký způsob vyjadřování vašeho vzájemného hlubokého kamarádství.

Integrace pokračuje dál.