Úvod Novinky Přečtěte si nové vydání bulletinu Slovo!

Přečtěte si nové vydání bulletinu Slovo!

Slovo s podtitulem „bulletin pro cizince a o cizincích“ je čtvrtletník, který pravidelně od roku 2003 vydává organizace Slovo 21. Není jen informační tiskovinou pro migranty žijící v České republice, ale je určen také pro čtenáře z majoritní společnosti. Řada článků se pojí s tématem integrace, nechybí ani informace ze strany vlády a nevládních organizací, které se problematikou cizinců a národnostních menšin v ČR zabývají. Bulletin Slovo se je nejen zajímavým čtením, ale také užitečným materiálem, který se snaží pomáhat v mnoha různých oblastech. Například při orientaci ve spletitém bludišti právních předpisů, opatření a povinností, s nimiž se cizinci každodenně setkávají. Jeho smyslem je podporovat myšlenku multikulturalismu a přispívat k příznivému vztahu Čechů k národnostním menšinám a migrantům všeobecně. Vybrané články bulletinu týkající se dění v Praze budou díky spolupráci s organizací Slovo 21 pravidelně uveřejňovány i na našem webu.

 

Stáhněte si aktuální číslo a přečtěte si zajímavosti o životě cizinců v Česku!

 

Odkazy: