Úvod Novinky Představení interkulturních pracovníků

Představení interkulturních pracovníků

Víte kdo je interkulturní pracovník a kdy se na něj můžete obrátit? Je to v prvé řadě člověk, který mluví Vaším jazykem. Zná kulturní prostředí, ze kterého pocházíte. Možná zažil něco podobného, čím teď procházíte Vy, pokud se snažíte zorientovat v nové zemi a naučit se novému jazyku. Je to ale zároveň také kvalifikovaný a zkušený profesionál, který asistuje migrantům a veřejným institucím při vzájemné komunikaci, pomáhá překonávat bariéry mezi migranty a majoritní společností.

Interkulturní pracovník Vám pomůže při komunikaci s veřejnými institucemi – doprovodí Vás na úřad a bude Vám tlumočit při jednání s úředníkem. Pomůže Vám také vyplnit potřebné formuláře, pokud si nebudete vědět rady. 

Interkulturní pracovník má kromě češtiny také velmi dobrou znalost českého prostředí a pomůže Vám lépe se zorientovat v životě v Česku, potažmo v Praze. Je schopen poskytnout základní sociální poradenství, případně Vám doporučí na koho se v dané situaci obrátit, předá Vám potřebné kontakty.

Pravidelně aktualizovaný seznam interkulturních pracovníků působících v Praze najdete na našem webu v sekci Užitečné kontakty a v záložce Seznam interkulturních pracovníků. Jednoduše si vyberte pracovníka podle jazyka, ve kterém chcete jednat, kontaktujte ho (telefonicky či emailem) a domluvte se na spolupráci.

Kolik se za jeho služby platí? Vůbec nic! Služby interkulturních pracovníků jsou klientům poskytovány BEZPLATNĚ. Pracovníci jsou placeni organizacemi, které je zaměstnávají – například neziskovými organizacemi nebo obcemi. Nemusíte mít ale obavu, jedná se o profesionální službu. Neváhejte ji vyzkoušet! 

Pokud si chcete přečíst o profesi interkulturních pracovníků více informací, navštivte na našem webu v sekci Užitečné kontakty záložku Bezplatné tlumočení a doprovody.