Úvod Potřebuji řešit Víza a pobyt Kam se obrátit – užitečné odkazy a kontakty

Kam se obrátit – užitečné odkazy a kontakty

Potřebujete více informací? Vždy spoléhejte pouze na ověřené zdroje a oficiální informace!

 

Webové stránky:

 

Využijte bezplatnou pomoc!

Nevíte si rady se svým pobytem? Potřebujete poradit? Můžete se zdarma obrátit na integrační centra a nevládní neziskové organizace, které často poskytují pomoc a sociální, právní a jiné poradenství.

 

Asistenční telefonní linky pro cizince

Využít také můžete asistenční telefonní linky ve vietnamském a mongolském jazyce.

 

Asistenční telefonická linka v mongolském jazyce

Tel. 733 67 66 67, v provozu dvakrát týdně – v pondělí a ve středu v 9–11 a 14–16 h.

 

Asistenční telefonická linka ve vietnamském jazyce

Tel. 605 99 99 69, v provozu třikrát týdně – v pondělí, ve středu a v sobotu v 9–12 a 14–17 h.

 

SOS linka pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám

Tel. 800 077 777 (zdarma), v provozu ve středu v 12–20 h. v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce. Mimo provozní hodiny linky je k dispozici záznamník, kde lze zanechat vzkaz.

 

Protikorupční linka pro cizince

Tel. 974 847 704

Linka slouží k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend. Linka je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu v čase 8–17 h., v úterý a čtvrtek v 8–15 h. a v pátek 8–14 h. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

 

Bezplatná telefonní linka poskytuje informace o zkoušce z českého jazyka

Tel. 800 400 469

Linka poskytuje informace o přípravě na tuto zkoušku v českém, anglickém a ruském jazyce. Provozní doba telefonní linky je pondělí 10–18 h., středa 10–18 h., čtvrtek 10–18 h., pátek 10–18 h.

Na jaký úřad se obrátit?

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti vydávání krátkodobých víz. Žádosti podávejte prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v domovské zemi.

Na oficiálních webových stránkách MZV naleznete více informací: www.mzv.cz.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti 2 složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o 1) Službu cizinecké policie a 2) Odbor azylové a migrační politiky (dále OAMP).

 

Cizinecká policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a nastupuje také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

 

OAMP Ministerstva vnitra ČR

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – oddělení pobytu cizinců (OPC) má na starosti agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, biometrické průkazy apod.

Vaší povinností je hlásit pracovišti OAMP všechny změny, které se týkají vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k pobytu na území ČR. Nahlásit změnu bydliště musíte do 30 dnů, ostatní změny však musíte nahlásit nejdéle do 3 dnů. Vždy dodržujte lhůty!

 

Odkazy:

 

Telefonní linka:

V případě dotazů využijte telefonickou infolinku Ministerstva vnitra ČR v češtině a angličtině, která je v provozu od pondělí do pátku od 08.00 do 15.00 hodin, tel: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418.

 

E-mail: pobyty@mvcr.cz

V Praze a Středočeském kraji vám doporučujeme se objednat na objednávací telefonní lince (+420) 974 820 680, abyste se vyhnuli zbytečným frontám na OPC.