Obtížné životní situace

Každý člověk se může během svého života dostat do obtížné životní situace, kterou není schopen již sám řešit, a potřebuje naopak radu a pomocnou ruku od druhých. V České republice máme rozvinutý poměrně dobře fungující sociální systém, který brání jednotlivcům, aby propadli na sociální a životní dno.

V této kapitole se dozvíte, na koho se můžete v těžkých životních situacích obrátit, a kde najdete pomoc. Doufáme, že tyto služby nebudete muset nikdy využít, ale přesto je dobré vědět, že existují.

 

Ztráta bydlení, život bez přístřeší

V roli člověka bez přístřeší (tzv. bezdomovce) se můžete ocitnout velmi rychle, a to nejčastěji v návaznosti na tíživou životní situaci, která může být spojená s rozvodem manželství, v důsledku vážného onemocnění, ztráty zaměstnání, a tím i pravidelného příjmu, exekuce aj.

Pokud se dostanete do situace, kdy „ztratíte střechu nad hlavou“, kontaktujte následující organizace, které nabízejí nejen poradenské služby, ale i přenocování, možnost základní hygieny, jídlo a ošacení.

Národní zastřešující organizací, která soustředí subjekty profesionálně se zabývající problematikou osob bez přístřeší, je Síť aktérů pro domov, z.s.. Na jejich stránkách naleznete mimo jiné mapu poskytovatelů služeb osobám v nouzi.

 

Odkaz:

           

Drogová závislost

Následující organizace poskytují informace o drogové problematice, pomáhají s odvykáním nebo bezplatně vyměňují injekční stříkačky tak, aby se alespoň zamezilo šíření nemocí mezi lidmi závislými na drogách.

 

Drop In, o. p. s.

Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

+420 222 221 124

stredisko@dropin.cz

www.dropin.cz

 

Sananim, o. s.

Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5

+420 602 666 415

kacko@sananim.cz

www.sananim.cz

 

Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

+420 233 355 459 +420 777 161 138

poradna@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz

 

 

Pracovní vykořisťování

Migranti se bohužel často stávají obětmi pracovního vykořisťování. Oběti bývají zlákány pod falešným příslibem dobře placené práce a následně zneužity, nejčastěji za účelem pracovního vykořisťování. Častým příkladem bývá také povinnost splácet předešlé dluhy za zprostředkování zaměstnání, zapůjčené pracovní pomůcky apod. Souhrnně se této problematice říká obchod s lidmi, pod který patří jak pracovní vykořisťování, tak také sexuální vykořisťování.

 

Jak poznáte, že jste se stali jednou z obětí obchodu s lidmi?

  • –  Zaměstnavatel s vámi nesepíše pracovní smlouvu.
  • –  Zaměstnavatel vás nutí dělat práci, kterou nemáte v popisu práce.
  • –  Zaměstnavatel vás nutí dělat nebezpečnou, zdraví ohrožující práci.
  • –  Pracujete v prostředí, které je životu nebezpečné nebo nemáte zajištěny dostatečné ochranné pomůcky.
  • –  Zaměstnavatel vám odpírá pauzu na jídlo, pití nebo toaletu.
  • –  Zaměstnavatel vám nevyplácí dohodnutou mzdu nebo pouze její část.
  • –  Ženy se mohou dostat do situací nuceného sexuálního vykořisťování.
  • –  Další…

 

Pokud máte obavu, že jste obětí vykořisťování, nebo máte obavu o někoho jiného, kontaktujte tyto neziskové organizace, které vám poskytnou radu a pomoc:

 

La Strada

SOS linka: +420 222 71 7 1 71,  +420 800 07 77 77

lastrada@strada.cz

www.strada.cz

 

Arcidiecézní charita Praha – projekt Magdala

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

+420 224 246 573

praha@praha.charita.cz

//praha.charita.cz/sluzby/magdala

Kontaktovat můžete i přímo Policii ČR na čísle 158!

 

Domácí násilí

Jakýkoliv druh násilí, i v rámci rodiny, je v ČR trestný. Domácím násilím není pouze fyzické násilí, ale také situace dlouhodobého ponižování nebo verbálního napadání.

Domácí násilí nezná hranic. Může probíhat jak mezi lidmi stejné národnosti, tak ve smíšeném páru, kde jeden z dvojice je migrant či migrantka. Coby oběti i migranti cítí stejnou bolest a ponížení jako ostatní, ale oproti českým občanům jsou znevýhodněni ještě svým postavením. Jejich zranitelnost je dána neznalostí jazyka, nízkým povědomím o právech, sociální izolací či pobytovými omezeními v ČR. To z nich dělá snadné oběti a způsobuje, že se násilí neumějí účinně bránit či se bojí možností obrany využít. Zpravidla jsou v závislém postavení na rodinném příslušníkovi, který na nich násilí páchá. Často mají také ztížený přístup k odborným službám, nebo jim nedůvěřují.


V případě, že se stanete obětí domácího násilí, nebo víte o někom, kdo obětí pravděpodobně je, obraťte se přímo na Policii ČR (tel. 158), či na specializované neziskové organizace:

 

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

Baranova 33, Praha 3

+420 224 224 379, 603 547 450

poradna@refug.cz

//www.migrace.com/

Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství v češtině, ruštině, angličtině a francouzštině. Pro další jazyky domluví tlumočení interkulturním pracovníkem.

 

ACORUS – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Dělnická 213/12, Praha 7 (pouze osobní konzultace, ubytování je poskytováno na neveřejné adrese)

info@acorus.cz

www.acorus.cz

NONSTOP telefonní linka: 283 892 772

Bezplatně nabízí krizovou pomoc – ubytování na krizovém lůžku s neveřejnou adresou, azylové ubytování s neveřejnou adresou, poradnu pro osoby ohrožené domácím násilím, právní informace obětem trestných činů spáchaných v souvislosti s domácím násilím, byty následné pomoci s neveřejnou adresou. Služby Acorus jsou poskytovány v českém jazyce. Pro ostatní jazyky spolupracuje se SIMI a jejich interkulturními pracovníky.

 

Bílý kruh bezpečí

U Trojice 2, 150 00 Praha 5

+420 257 317 100

bkb.praha@bkb.cz

www.bkb.cz

 

Intervenční centrum Praha

Chelčického 39, 130 00 Praha 3

+420 281 911 883, +420 734 510 292

icpraha@csspraha.cz

www.intervencnicentrum.cz

 

proFem, o. p. s.

Plzeňská 66, 150 00 Praha 5

+420 608 22 22 77

poradna@profem.cz

www.profem.cz

 

Rosa, o. s.

Podolská 242/25, 147 00 Praha 4

+420 241 432 466

SOS linka: +420 602 246 102

info@rosa-os.cz

www.rosa-os.cz

 

 

Gamblerství

Gamblerství neboli závislost na hazardních hrách, je nemoc, která vede ke statisícovým i milionovým dluhům, ztrátě zaměstnání, ztrátě přátel, rodiny a způsobuje i vážné zdravotní problémy.

Gambleři jsou nejčastěji závislí na výherních automatech nebo karetních hrách (i v on-line verzích).

 

Pro radu a pomoc kontaktujte:

 

Stop závislosti, o. s.

+420 775 122 273

info@stopzavislosti.cz

 

 

Dluhy a exekuce

Každý se může dostat do tíživé finanční situace, která vyvrcholí dluhy nebo exekucí. Pokud se do takové situace dostanete, obraťte se na následující neziskové organizace, kde vám poskytnou informace o tom, jak s dluhy zacházet, co je to splátkový kalendář, osobní bankrot apod.

 

Maltézská pomoc, o. p. s.

Lázeňská 2, 118 00 Praha 1

+420 736 620 894

lidevnouzi@maltezskapomoc.cz

 

Poradna při finanční tísni, o. p. s.

Americká 22, 120 00 Praha 2

+420 222 922 240

poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz