Bydlení

V této sekci se dozvíte základní informace o bydlení v České republice, zejména o pronájmu bytu nebo domu, kde hledat bydlení, co by měla obsahovat nájemní smlouva, co všechno je zahrnuto v poplatcích za služby, jaké jsou vaše povinnosti jako migranta vůči Ministerstvu vnitra České republiky a užitečné odkazy a kontakty.

 

 

 

 

Kde můžete bydlet

V České republice můžete bydlet ve svém vlastním bytě nebo domě, který si můžete koupit. Byt či dům si můžete také pronajmout, případně můžete bydlet v podnájmu. Při hledání bydlení mějte na paměti, že se musí jednat o prostor určený k bydlení, ubytování nebo rekreaci (nelze bydlet v tzv. nebytovém prostoru, jako je například kancelář apod.) a obytná plocha musí být dostatečně velká vzhledem k počtu osob (1 osoba – 8 m², 2 osoby – 12,6 m², každá další osoba – plus 5 m²). Toto je důležité zejména z důvodu, že když prodlužujete svůj pobyt na území ČR, potřebujete předložit Ministerstvu vnitra ČR doklad o ubytování. Více informací naleznete na oficiálních stránkách MV ČR.

 

 

 

Kde hledat bydlení (ať už ke koupi, či pronájmu)

Můžete se obrátit na realitní kancelář, která nemovitosti nabízí a prodej či pronájem zprostředkuje. Musíte ale počítat s tím, že bude požadovat poplatek za zprostředkování. Při pronájmu jeho výše zpravidla odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu.

Uzavřete-li rezervační smlouvu, která by vám měla zaručit, že nemovitost nebude prodána či pronajata nikomu jinému, musíte uhradit i rezervační poplatek. Vždy žádejte potvrzení o zaplacení!

Nebojte se nemovitost vyhledat samostatně a komunikovat přímo s majitelem, nebo pronajímatelem. Nabídky od majitelů najdete na různých webových stránkách, jako například zde. Pokud potřebujete pomoci s hledáním bydlení, můžete se obrátit na sociální poradenství integračních center a nevládních neziskových organizací, které vám mohou pomoci nejen najít vhodný inzerát, ale i s komunikací s pronajímatelem, mohou asistovat při prohlídce bytu a překontrolovat nájemní smlouvu.

 

 

Nájemní a podnájemní smlouva

Jak se liší nájemní a podnájemní smlouva? Nájemní smlouvou přenechává majitel svou nemovitost k dispozici někomu dalšímu, aby ji užíval. Podnájemní smlouvou přenechává nájemce nemovitost (nebo její část), kterou má sám v nájmu a nevyužívá ji, další osobě. V případě podnájemní smlouvy máte nižší jistotu než u nájemní smlouvy. Zatímco u nájemní smlouvy vás pronajímatel může z bytu či domu vystěhovat pouze na základě zákonných důvodů, podnájemní vztah zaniká v okamžiku zániku nájmu.

Nájemní smlouva musí být písemná. Především musí obsahovat označení smluvních stran – nájemce a pronajímatele, označení bytu, včetně jeho příslušenství, stanovit nájemné včetně poplatků za služby a jak často bude placeno (zpravidla se platí jednou měsíčně). Také se ve smlouvě obvykle uvádí, na jak dlouho se nájem uzavírá, pokud informace chybí, je uzavřen na dobu neurčitou.

 

 Vždy si ověřte, že pronajímatel má právo s vámi uzavřít nájemní smlouvu. Jedná-li se o majitele, zkontrolujte jeho vlastnické právo ve veřejném rejstříku – Katastru nemovitostí. Pokud se jedná o podnájem, prověřte, že nájemce má od majitele písemné svolení k uzavření podnájemní smlouvy. (Souhlas není třeba, pokud v dané nemovitosti pronajímatel sám bydlí a jeho nájemní smlouva mu to výslovně nezakazuje.) Katastr nemovitostí využijte i v případě, že plánujete koupi nemovitosti. Prověřte, jestli je prodávající skutečným majitelem a jestli na nemovitosti neváznou žádné závazky.

 

Ujistěte se, že rozumíte všemu, co je obsaženo ve smlouvě. Pokud ji máte k dispozici pouze v českém jazyce, nechte si ji přeložit nebo navštivte integrační centra a nevládní neziskové organizace pro bezplatnou konzultaci.

 

 

Poplatky za služby

Je nutno upozornit, že výše nájmu často nebývá konečná suma, kterou za bydlení zaplatíte. V ceně nájemného většinou nebývají zahrnuty další poplatky za energie a služby, jako je voda, plyn a elektřina, vyvážení komunálního odpadu, televizní a rozhlasový poplatek a pevná telefonní linka či výtah.

 Dodávky energií – elektřiny a plynu – si můžete nechat přepsat přímo na své jméno, nebo je můžete platit majiteli formou záloh, které vám budou vždy jednou ročně majitelem vyúčtovány. Poplatky za vodu platí vždy majitel.

 

 

Jistota (dříve nazývaná kauce)

Pronajímatel po vás s největší pravděpodobností bude požadovat jistotu, která většinou odpovídá výši dvou nájmů. Maximálně může požadovat až šestinásobek výše nájmu. Tato částka slouží jako jistina pro případ, že byste nezaplatili nájem, poplatky za služby nebo poškodili vybavení bytu. Pokud by se vám něco takového stalo, je pronajímatel povinen vám přesně vyčíslit škodu a poté sumu z jistoty odečíst. Nemůže však jistinu použít k žádnému jinému účelu. Po skončení nájmu je povinen vám jistotu vrátit.

 

Hlášení místa pobytu Ministerstvu vnitra ČR

Jakmile se přestěhujete, máte lhůtu 30 dnů na to, abyste o změně bydliště informovali příslušný úřad. Majitel vám v případě pronájmu nemůže zakázat si danou adresu na MV ČR nahlásit. Pokud byste tak neučinili, nesplnili byste svou zákonnou povinnost, což by mohlo mít vliv na vaše pobytové oprávnění.

Nezapomeňte si co nejdříve označit zvonek a poštovní schránku svým jménem, abyste se ujistili, že vám bude doručena veškerá úřední korespondence. Úřady totiž často posílají důležitá sdělení doporučenou poštou, kterou musíte převzít do svých rukou. Pokud nebudete poštovním doručovatelem zastiženi doma, naleznete ve své poštovní schránce výzvu k převzetí doporučeného psaní na nejbližší poště. Pokud psaní nepřevezmete do 10 dnů, má se za to, že bylo řádně doručeno.Užitečné kontakty a odkazy

 

Katastr nemovitostí

Zde získáte bezplatný náhled (bez registrace) do databáze poskytující informace o vlastnických právech k nemovitostem a jiné vybrané informace.

 

Cenová mapa

Pro snazší orientaci na trhu s nemovitostmi a pro vaši představu o cenách můžete využít tzv. cenovou mapu, kterou vytvořila a provozuje Asociace realitních kanceláří.

 

Bezplatná pomoc a informace

V případě potřeby se obraťte na integrační centra a nevládní neziskové organizace, které vám zdarma pomohou v rámci svého sociálního poradenství s hledáním bydlení, oslovením pronajímatele, doprovodí vás na prohlídku bytu, pomohou vám zkontrolovat náležitosti nájemní smlouvy a vysvětlí vše ostatní potřebné.