Zdravotní pojištění

Obecně platí, že každý na území České republiky musí být pojištěn. Má tedy povinnost mít řádně zaplacené a platné zdravotní pojištění! Níže se dozvíte, které pojištění se vás týká.

 

Kartičku zdravotní pojišťovny mějte vždy u sebe! Pokud máte sjednáno komerční zdravotní pojištění, měli byste vždy s sebou mít i aktuální doklad o jeho zaplacení.

 

Kdy je migrant součástí veřejného zdravotního systému (VZP)?

Cizinec je účasten veřejného zdravotního pojištění, pokud má trvalý pobyt v ČR nebo pokud je zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. Za určitých podmínek jsou součástí VZP i občané EU a jejich rodinní příslušníci a další skupiny, jako např. žadatelé o azyl. Všichni tito uvedení mají stejný přístup ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění jako ostatní pojištěnci.

 

Komerční zdravotní pojištění

Ostatní skupiny migrantů (živnostníci a jiné OSVČ, ekonomicky neaktivní rodinní příslušníci cizinců a studenti-migranti) si musí hradit tzv. komerční zdravotní pojištění.

Obecně existují 2 typy komerčního pojištění: 1) pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče při cestách (cestovní pojištění) a 2) komplexní zdravotní pojištění.

 

Žádáte-li o dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení, musíte doložit komplexní zdravotní pojištění! Pojištění musí být uhrazeno na celou dobu předpokládaného pobytu (až na 2 roky).

 

Máte-li zajištěné komerční pojištění, ošetří vás pouze omezené množství lékařů a zařízení, a sice ti, kteří mají s vaší smluvní pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Proto si u své pojišťovny zjistěte seznam smluvních lékařů a zařízení. V některých případech může lékař za ošetření vyžadovat hotovost s tím, že vám pojišťovna zdravotní péči proplatí zpětně. Nechte si proto vystavit doklad o zaplacení.

 

Vždy si pečlivě prostudujte smluvní podmínky své pojistné smlouvy a zjistěte si výjimky z pojistného plnění!

 

Jedu do zahraničí – mohu pojištění přerušit?

Komerční zdravotní pojištění je předplacené dopředu, proto ho není možné při cestě do zahraničí zrušit či přerušit.

Veřejné zdravotní pojištění můžete přerušit, pokud budete soustavně mimo ČR po dobu delší než 6 měsíců. V tom případě ale musíte doložit, že máte platné pojištění v zahraničí.