Úvod Novinky Představujeme vám Sedm statečných aneb příběhy cizinců dobrovolníků

Představujeme vám Sedm statečných aneb příběhy cizinců dobrovolníků

Je jich sedm, pocházejí ze šesti států světa a žijí, pracují či studují v České republice. Všechny spojuje jedna věc, a sice dobrovolnictví. Společnost META, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání, se rozhodla ukázat příběhy těchto sedmi neobyčejných lidí, kteří prostřednictvím pěti neziskových organizací věnují svůj volný čas těm, již to potřebují.

Rozhovory s nimi zpracovala META formou videomedailonků a tištěné publikace s názvem Sedm statečných – příběhy cizinců-dobrovolníků, jež je navíc doplněná o teoretický úvod k dobrovolnictví v České republice a ve světě.

 

Dobrovolnictví je bezpochyby jedním z důležitých nástrojů integrace cizinců, a to jak z pohledu cizinců jakožto příjemců pomoci, tak i těch, kteří se skrze vlastní dobrovolnické aktivity neformálně a s radostí zapojují do veřejného života a stávají se tak důležitou součástí naší občanské společnosti.

Zdaleka ne všude ve světě je dobrovolnictví běžný jev, je rozšířeno spíše v západních demokraciích. Česká republika je mezi evropskými postkomunistickými zeměmi v dobrovolnictví premiantem. Podle českého statistického úřadu dobrovolníci odpracovali v roce 2015 pro český neziskový sektor přes 45 miliónů hodin v hodnotě téměř 6 miliard korun. V roce 2017 spolupracovala META s 35 dobrovolníky, téměř třetina z nich byli právě cizinci.

 

V následujících měsících vám postupně představíme příběh každého ze sedmi statečných. Seznámíte se tak s Carlosem z USA, jenž v METĚ doučuje angličtinu, se Svitlanou z Ukrajiny, která v organizaci Nová škola pomáhá dětem se školní přípravou, s Mexičankou Marianou, která s Tamjdemem pomáhá s manuální prací v různých neziskových organizacích po celé ČR, s dvojčaty Polinou a Vilenou z Ruska, jež realizují aktivity dobrovolnického klubu ČEKUJ! aneb Česká kultura jinak spojené se setkáváním Čechů a cizinců, s Ghassanem ze Sýrie, který doučuje studenty matematiku v InBázi, a s Oleseou z Podněstří v Moldavsku, která se v HESTII podílí na chodu volnočasového klubu KOMPAS pro děti. Někteří z nich působí jako dobrovolníci dokonce ve více organizacích najednou.

Jejich odhodlání, nadšení a pozitivní pohled na svět je inspirativní i „nakažlivý“. Svými příběhy a přístupem k životu ukazují, že každý může vzít zodpovědnost za změnu k lepšímu světu do vlastních rukou. Nezáleží na tom, kým jste, kolik vám je let, a už vůbec ne na tom, odkud pocházíte. Ušlechtilé lidské hodnoty a přirozenost pomoci druhým sdílíme napříč kulturami.

Publikaci a videomedailonky najdete na webových stránkách METY. Jednotlivé medailonky i shrnující video lze od METY zapůjčit a promítat na tématických akcích a je možné získat i vytištěnou publikaci. Na webu adam.cz se v následujících měsících můžete těšit na seriál s rozhovory se sedmi dobrovolníky, který vám přiblíží jejich život v Česku a motivaci k dobrovolnictví.

 

Za META, o. p. s.

Markéta Votavová (koordinátorka dobrovolnického programu a praxí)

e-mail: votavova@meta-ops.cz

 

Ke stažení: