Úvod Novinky Podzimní odborné semináře a workshopy v CIC

Podzimní odborné semináře a workshopy v CIC

Centrum pro integraci cizinců (CIC) nabízí tento podzim následující aktivity pro pedagogy, sociální pracovníky či úředníky:

Akreditované profesní školení Integrace cizinců

Integrace cizinců – základní minimum pro sociální pracovníky/úředníky veřejné správy (akreditace MPSV/MV)

 • vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávná historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi;
 • problematika integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení;
 • dopady integračních opatření;
 • představení funkčních domácích i zahraničních integračních postupů a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů;
 • zásady efektivní komunikace s cizinci.

Termín: čtvrtek 23. 11. 2023

Čas: 9.00—14:45

Místo: Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 32, Praha 8 – Karlín

Cena: 2000 Kč/osoba

Seminář Specifika práce s dětmi-cizinci bez doprovodu

 • Vymezení pojmu: Kdo je považován za dítě bez doprovodu
 • Legislativa pobytu na území ČR
 • Sociální zabezpečení
 • Kazuistiky
 • Sdílení zkušeností

Termín 1: pondělí 13. 11. 2023 10:00—11:30

Termín 2: čtvrtek 7. 12. 2023 14:00—15:30

Místo: online

Cena: zdarma

Workshopy pro pedagogy, kteří se věnují češtině jako druhému jazyku na MŠ a ZŠ

 • Jak učit výslovnost
 • Gramatika: deklinace
 • Aktivity na lekci
 • Gramatika: konjugace
 • Poslech ve výuce češtiny
 • Divadlo ve výuce češtiny

Všechny workshopy jsou zdarma.

Kontakt: +420 737 993 223, vzdelavani@cicops.cz