Úvod Novinky Setkání s Velvyslanectvím Ukrajiny

Setkání s Velvyslanectvím Ukrajiny

Dne 24. listopadu 2022 proběhlo ve Skautském institutu setkání zástupců Velvyslanectví Ukrajiny v ČR s nově příchozími občany Ukrajiny v Praze. Zúčastnili se ho první tajemník velvyslanectví, pan Volodymyr Kalaberda, a konzulární referent, pan Oleksandr Lutsenko, kteří představili činnost ambasády v současné době a ve druhé části zevrubně odpovídali na otázky účastníků. Setkání přineslo celou řadu důležitých informací, jež jsou pro ukrajinské občany v České republice nezbytné. Další setkání se zástupci velvyslanectví je naplánováno také na prosinec.

Infopoint – Praha pomáhá Ukrajincům, jenž setkání zorganizoval, realizuje i mnoho dalších akcí a workshopů pro nově příchozí z Ukrajiny, jejichž cílem je usnadnit jim adaptaci v ČR. Příkladem může být blok věnovaný trhu práce, který se skládá z kurzů Finanční gramotnost – základní a praktické dovednosti, Daňové poradenství a Problematika vykořisťování a obchodování s lidmi z Ukrajiny. Ve spolupráci s dalšími organizacemi nabízí Infopoint – Praha pomáhá Ukrajincům také další kurzy, např. IT – S počítačem je to jednoduššíČeština pro ukrajinské uprchlíky, Myslet neobvykle a Ženský klub.

Stěžejní činností Infopointu je nicméně systematické shromažďování a následná distribuce nabídek pomoci a podpory pro nově příchozí z Ukrajiny od ostatních aktérů pracujících s uprchlíky na území HMP. Nově příchozím z Ukrajiny předává informace, kdo jim může pomoci a kde mohou pomoc najít, zejména v následujících oblastech:

1) sociální a právní konzultace

2) psychologické poradenství

3) pomoc se zajištěním bydlení

4) jak najít lékařskou pomoc

5) otázky vzdělávání

6) dotazy k dopravě na území HMP

7) kde hledat vzdělávací programy, školení, workshopy a aktivity pro děti a dospělé z Ukrajiny.

Na pracovníky Infopointu – Praha pomáhá Ukrajincům se můžete obracet každý pracovní den od 10.00  do 16.00 hodin ve Skautském institutu v prostorách Svitla. Provoz a veškeré související aktivity jsou realizovány v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 s názvem “Kontaktní centrum na podporu informovanosti ukrajinských uprchlíků”, který spolufinancuje MV ČR.

Děkujeme všem, kdo pomohli a dále pomáhají nově přicházejícím z Ukrajiny!

Akce byla realizována v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 s názvem “Kontaktní centrum na podporu informovanosti ukrajinských uprchlíků”, který spolufinancuje MV ČR.