Úvod Novinky Zapojte se do průzkumu

Zapojte se do průzkumu

InBáze mapuje potřeby obyvatel Prahy s migračním původem (cizince a občané třetích zemí bez ohledu na pobyt, s výjimkou krátkodobých návštěvníků města do 90 dnů) v oblasti občanské a politické participace.

Dotazník zabere 10-15 minut Vašeho času. Vaše odpovědi budou mít vliv na plánování dalších aktivit v oblasti podpory občanské participace a pomohou nám zmapovat toto málo prozkoumané téma.nVaše údaje budou zpracovány zcela anonymně a použity výhradně pro účely tohoto výzkumu. 

Více o výzkumu se dozvíte zde.  

Kontakt pro případné otázky: allen@inbaze.cz

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.