Úvod Novinky Bezplatné tlumočení a asistence pro cizince na Magistrátu hl. m. Prahy

Bezplatné tlumočení a asistence pro cizince na Magistrátu hl. m. Prahy

Integrační centrum Praha o.p.s. nabízí za podpory hl. m. Prahy cizincům bezplatné tlumočnické a asistenční služby interkulturní pracovnice, která je nově pravidelně přítomn v budově magistrátu ve Škodově paláci každé pondělí od 9:00 do 15:00 hodin v kanceláři č. 115 na oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP. Po vzájemné domluvě je samozřejmě možné se dohodnout i na jiný čas a termín asistence. Služby interkulturní pracovnice jsou poskytovány v českém, anglickém, ruském a čínském jazyce.

Kontakt:

Mgr. Vera Bárász

telefon: 776 693 272

e-mail: eng@icpraha.com

K dispozici na Magistrátu hlavního města Prahy:

kde: MHMP, Škodův palác – Jungmannova 335/29, 1. patro, kancelář č. 115

kdy: PONDĚLÍ 9:00 – 15:00

(oddělení národnostních menšin a cizinců)

Další pracovní dny dle domluvy.

Cílem služeb interkulturní práce je překonání jazykové a sociokulturní bariéry při komunikaci mezi cizinci a pracovníky úřadů a dalších veřejných institucí a tím jednak usnadnění práce úředníků, ale i pomoc cizincům při řešení různých životních situací. Tým interkulturních pracovníků Integračního centra nabízí tyto služby i pro klienty mluvící vietnamsky, ukrajinsky a arabsky. Kontakty na jednotlivé pracovníky zajišťující tyto služby naleznete na tomto odkazu. Na území Prahy působí i další organizace nabízející služby interkulturních pracovníků, jejich kompletní seznam naleznete zde. Dlouhodobým cílem Prahy je dosáhnout toho, aby lidé z cizích zemí vnímali, že jsou v  hlavním městě vítáni a aby tak platilo heslo, které je i v názvu zmíněného webu – tedy že Praha je skutečně metropolí všech.

V jakých situacích lze využít služeb interkulturního pracovníka?

  • Tlumočení při komunikací mezi cizinci a pracovníky instituce.
  • Asistence cizincům při vyplnění formulářů.
  • Zajištění kratších překladů pro pracovníky instituce.
  • Doprovody cizinců do jiných veřejných institucí.
  • Pomoc cizincům při orientaci v českém prostředí, poskytnutí základního poradenství a vysvětlení fungování českého institucionálního systému.
  • Zprostředkování cizincům kontaktů na další relevantní služby (právní a sociální poradenství Integračního centra Praha, další veřejné instituce, případně nevládní neziskové organizace).