Úvod Novinky Aktuální informace pro cizince

Aktuální informace pro cizince

ZAMĚSTNANCI

Nouzový stav byl prozatím prodloužen do 17. května 2020. Po dobu nouzového stavu cizincům, kteří skončili v zaměstnání během nouzového stavu nebo méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (13. března)  neběží ochranná 60ti denní lhůta k nalezení nového zaměstnání. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice.

Ministerstvo vnitra pro vás připravilo v této souvislosti podrobnější návody a modelové situace.

 

PROVOZ PRACOVIŠŤ MINISTERSTVA VNITRA ČR

Stále platí mimořádná pravidla při návštěvě pracovišť Odboru azylové a migrační politiky. Více informací naleznete zde.

Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte. Žádosti Ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky; neposílejte je e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo!

 

CESTOVÁNÍ

Došlo k zásadním změnám především pro občany ČR a přijíždějící cizince, situace se neustále velmi rychle mění a proto vám doporučujeme sledovat informace zveřejňované na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR průběžně.

Informace k 5. květnu: Od 11. května 2020 budou moci do ČR přicestovat sezonní zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci (např. vědci) a zaměstnanci v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb. Jejich vstup je však podmíněn negativním testem na SARS-CoV-2, který musí předložit na hraničním přechodu. Zároveň bude umožněno všem kategoriím cestujících překračování hraničních míst, která dnes fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu.

Více informací o nouzovém stavu a koronaviru určených speciálně pro cizince naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.