Úvod Novinky Novela cizineckého zákona přináší některé zásadní změny ohledně pobytu

Novela cizineckého zákona přináší některé zásadní změny ohledně pobytu

V polovině srpna 2017 vstoupila v platnost novela cizineckého zákona, která přináší několik poměrně zásadních změn ohledně povolení k pobytu. Připravili jsme pro vás přehled nejzásadnějších z nich.

 

Nově je zpoplatněno již samotné podání některých žádostí!

Nově občané třetích zemí zaplatí již za samotné podání žádosti o vydání či prodloužení povolení k pobytu (ať už dlouhodobého nebo trvalého), pokud o pobyt žádají na území ČR. Platí se zpravidla 1500 Kč za podání žádosti a následně 1000 Kč za vydání průkazu. Poplatek nelze hradit v hotovosti ani kartou, musí být uhrazen formou kolkových známek zakoupených na poště. Konkrétní sazebník poplatků a informace o způsobu úhrady těchto poplatků naleznete v oficiálním dokumentu MV ČR.

 

Dochází ke změně lhůt!

Ministerstvo vnitra sjednotilo lhůty k podání žádostí, a to následovně: Žádost o prodloužení všech povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnaneckých karet) můžete podat nejdříve 120 dní před skončením platnosti dosavadního povolení a nejpozději v poslední den jeho platnosti. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, můžete podat žádost ještě následující pracovní den.

 

Zvyšuje se počet let pobytu v ČR, chcete-li změnit účel pobytu na podnikání!

Máte-li povolení k dlouhodobému pobytu a chcete-li změnit svůj účel pobytu na podnikání, můžete tak nově učinit až po 5 letech pobytu v České republice. Jedná se o zpřísnění, neboť dříve bylo možné žádat již po 2 letech. Tato podmínka se nevztahuje na migranty, kteří zde pobývají na základě účelu sloučení s rodinou.

 

Změny ohledně zaměstnanecké karty

Poté, co z jakéhokoliv důvodu ukončíte zaměstnání, na které vám byla vydána zaměstnanecká karta, začne vám běžet 60-denní ochranná lhůta, ve které si musíte najít jiné zaměstnání  a nejpozději v této lhůtě také požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele. Pokud tak neučiníte, vaše zaměstnanecká karta přestane platit.

Ke své žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele musíte nově doložit také doklad o tom, že pracovněprávní vztah, na který byla zaměstnanecká karta vydána, trvá, nebo že skončil před kratší dobou než je 60 dní. Příkladem takového dokladu je pracovní smlouva, výpověď nebo dohoda o skončení pracovněprávního vztahu.

Budete-li zaměstnaní na další pracovní pozici, nově již nemusíte splnit podmínku práce minimálně 15 hodin týdně a minimální mzdy.

Nyní také nebudete moci pracovat na zaměstnaneckou kartu pro obchodní společnost, ve které jste zároveň jednatelem nebo společníkem. Tato změna se týká i členů družstva. Ministerstvo vnitra vám již zaměstnaneckou kartu neprodlouží. Jak jsme psali výše, změnit účel pobytu na podnikání můžete až po 5 letech pobytu na území.

 

Změny v žádostech o trvalý pobyt

Pokud jste si podali žádost prodloužení dlouhodobého pobytu, o které ještě nebylo rozhodnuto (pobýváte zde na základě tzv. fikce pobytu, která se dokládá překlenovacím štítkem v pase) a zároveň žádáte o trvalý pobyt, Ministerstvo vnitra nejprve počká, až Vám bude dlouhodobý pobyt povolen a teprve poté Vám udělí i pobyt trvalý.

Nově již nemůžete žádat o trvalý pobyt na sloučení s Vámi pro své dítě starší 18 let. A to i v případě, že je nezaopatřené – tzn., že se soustavně připravuje na budoucí povolání.

 

Změny v žádostech o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR

Podle dřívější úpravy bylo možné požádat o přechodný pobyt i za předpokladu, že jste neměli žádné oprávnění k pobytu či výjezdní příkaz. Nyní budete nuceni vycestovat z ČR a požádat si o krátkodobé vízum přes zastupitelský úřad ČR.

 

 

Více informací o změnách naleznete v oficiálním dokumentu na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.