Úvod Novinky Vyhlášení dotačního programu HMP na podporu integrace cizinců pro rok 2023

Vyhlášení dotačního programu HMP na podporu integrace cizinců pro rok 2023

Hl. m. Praha vyhlásilo dotační program na podporu integrace cizinců, který je otevřený městským částem hl. m. Prahy a neziskovým organizacím zaměřeným na integraci cizinců.

Lhůta pro podání Žádostí o dotaci je stanovena na 14.-24.11. 2022 (včetně). Podmínky dotačního programu i formulář Žádosti včetně dalších dokumentů naleznete na tomto odkazu.

Pro žadatele o dotaci v programu podpory integrace cizinců i v programu podpory oblasti národnostních menšin je plánován informační seminář, jehož termín a místo konání bude uveden na webu hl. m. Prahy.

Dotační program na podporu integrace cizinců není určen na projekty výhradně zamřené na podporu integrace držitelů dočasné ochrany, je ovšem případně možné tuto cílovou skupinu doplňkově v projektech zahrnout.