Úvod Novinky Mentoringem k integraci

Mentoringem k integraci

Propojování dětí cizinců s českými dobrovolníky je hlavním principem projektu MINT, který vede pražská Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Jedná se o velmi starou formu učení založenou na vztahu dvou osob – starší a mladší. Zatímco Starší „mentor“ předává své zkušenosti, znalosti či dovednosti, mladší „mentee“ se od něj především učí. Do projektu se zapojily děti, které do Česka přicestovaly maximálně před třemi lety a mají minimální znalost českého jazyka. Českých dobrovolníků (mentorů) ve věku 18–25 let bylo 27 a spojili se s 30 dětmi (mentee) ve věku 8–17 let.

Děti pocházely například z Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Vietnamu, Sýrie, Venezuely, Ruska, Kazachstánu, Guineje nebo Afghánistánu. Mentorka Tereza zdůrazňuje, že projekt pomohl dětem s bouráním jazykové bariéry: „Myslím si, že děti měly pocit, že s námi mohly mluvit, aniž bychom je soudili“.

Děti s mentory mimo jiné chodily do muzeí, do zoo, jump parku, galerie, na šlapadla, lezeckou stěnu nebo třeba jen na procházku. Mentoři pomáhali dětem poznat možnosti trávení volného času, prožívání tradičních svátků během roku, ale také neformální styl konverzace. Vytvoření pevnějšího pouta vedlo k tomu, že se děti více osmělily, a proto i více komunikovaly, tím pak zlepšovaly svou češtinu. Například Inaru nejvíce bavily procházky s mentorkou a povídání ovšem. „Poznávat Prahu s mojí mentorkou a přitom mluvit česky–to je dvakrát tak lepší,“ dodává.

Kromě toho se mentorské páry potkávaly také jednou měsíčně během společenských aktivit. Prvním výstupem společné aktivity všech českých dobrovolníků a dětí cizinců bylo divadelní představení BELEBO odrážející zkušenosti dětí s integrací v nové zemi. Druhým výstupem celé skupiny byl krátký film na téma Boření hranic. Společné schůzky probíhaly v online prostoru, kde vznikala videa, ježo hromady tvoří uvedený film.

Projekt MINT: Mentoring za účelem integrace dětí migrantů ze třetích zemí je financován z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu EU.

zdroj: Buletin Slovo I/2021