Úvod Novinky Projekt představuje azylantům nový domov v Česku

Projekt představuje azylantům nový domov v Česku

Text: Petra Jaceňková

Leták: Slovo 21

Pro držitele mezinárodní ochrany vydalo Slovo 21 publikaci Česká republika – váš nový domov a chystá pro ně v osmi jazycích integrační semináře po celé republice

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby.

Po příjezdu do České republiky tak pro ně začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může tak být pro tyto lidi zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění do normálního života byl co nejsnadnější.

Tříletý projekt Nový domov v České republice byl zahájen na podzim roku 2018. Jeho cílem je zvýšit informovanost držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice, jejich právech a povinnostech. Projekt je realizován ve spolupráci s Odborem azylové, migrační a integrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) a Správou uprchlických zařízení (SUZ).

„Klíčem k dobrému životu v České republice je aktivní přístup držitelů mezinárodní ochrany k integraci a znalost českého jazyka. Jak nová příručka, tak integrační kurzy usnadní integraci, pomohou zde najít nový domov a zapojit se do společenského života,“ vyjádřila projektu podporu ředitelka OAMP Pavla Novotná.

Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace. Poskytne potřebné informace o místních kulturních zvycích a tradicích, ale také oblastech každodenního života jako je např. školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd.

Od podzimu roku 2019 budou realizovány ve všech krajích integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, a to v minimálně osmi jazykových verzích. Během těchto seminářů lektoři podpoří účastníky v získání interkulturních dovedností pro život v České republice. Pro kvalitní realizaci seminářů již začala probíhat školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Semináře budou jednodenní, osmihodinové a pro držitele mezinárodní ochrany zdarma. Koordinátor seminářů, organizace Slovo 21, z. s., uhradí účastníkům dopravu na místo realizace semináře. V případě potřeby bude účastníkům zajištěno hlídání dětí. Jednodenní seminář bude zpestřen vstupem hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci seminářů.

Pro koho jsou semináře určeny? Pro všechny osoby nad 15 let, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl či doplňková ochrana) po 1. 1. 2017.

Jak se mohou zájemci na seminář přihlásit? Prostřednictvím internetových stránek, které budou spuštěny v září tohoto roku – www.novy-domov.cz. Internetové stránky budou obsahovat informace o projektu a přihlašovací formulář.

Dále je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: info@novy-domov.cz.

Slovo 21, z. s., je úspěšným realizátorem adaptačně-integračních kurzů pro cizince z třetích zemí již od roku 2012. Za tu dobu prošlo kurzy téměř 6 000 osob. Ohlasy od účastníků, kteří se kurzů zúčastnili, jsou velmi pozitivní. Více informací se dočtete zde.

Projekt je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.