Úvod Novinky V ICP startují adaptačně-integrační kurzy 

V ICP startují adaptačně-integrační kurzy 

Integrační centrum Praha (ICP)  vyhlásilo v červnu 2021 první termíny  adaptačně-integračních kurzů pro cizince. Tyto kurzy jsou od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích občanů ze třetích zemí (mimo EU), a to na základě Novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Cílem kurzů je seznámit cizince s právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem v České republice a zároveň představit místní a kulturní poměry. Adaptačně-integrační kurzy vycházejí z úspěšného projektu Vítejte v České republice realizovaného již od roku 2012 nestátní neziskovou organizací Slovo 21 za spolupráce Ministerstva vnitra ČR.

 

Původní idea adaptačně-integračních kurzů vzešla z iniciativy cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, chtěli usnadnit začátek života v ČR nově příchozím cizincům“ říká Jelena Silajdžić, ředitelka neziskové organizace Slovo 21, z. s.

 

ICP je jedním z osmnácti Center na podporu integrace cizinců v České republice, které zajišťují organizaci těchto integračních seminářů po celé ČR. Účastníci kurzu rovněž obdrží informace o důležitých institucích, zejména o službách Center na podporu integrace cizinců a dalších neziskových organizacích, které jim mohou zdarma a kvalitně pomoci. Z toho důvodu ICP připravilo pro účastníky kurzu malou brožuru s nejdůležitějšími odkazy a regionálními kontakty. Kromě hlavního informačního portálu vitejtevcr.cz je pro účastníky dostupná webová stránka aik.icpraha.com se základními informacemi o kurzech a instrukcemi, jak se na ně přihlásit.

 

AIK jsou zpoplatněny, cena za čtyřhodinový tlumočený kurz je 1 500 Kč a registrovat se na ně je možné pouze na portálu FRS Ministerstva vnitra.

 

Více informací se dozvíte v samostatné kapitole věnované přímo adaptačně-integračním kurzům:

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice