Úvod Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Návod, jak získat živnostenské oprávnění (ohlásit živnost nebo požádat o koncesi), najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v oddíle Průvodce živnostenským podnikáním. Zde také naleznete Rádce (nejen pro začínající) podnikatele, který obsahuje informace o základních požadavcích stanovených právními předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.

Pro kompletní přehled informací o podnikání navštivte Jednotné kontaktní místo:

 

Jednotné kontaktní místo

Před zahájením podnikání potřebujete znát zákony České republiky, které se k dané činnosti vztahují, jaké podmínky je třeba splnit, která povolení, potvrzení a razítka získat. Elektronická verze Jednotných kontaktních míst (JKM) přináší podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují postup získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti, včetně všech formulářů a žádostí. Nechybí ani informace, kam se tyto žádosti zasílají a co se s nimi stane. Jednotná kontaktní místa spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, tudíž se jedná o ověřené informace.

 

Odkazy:

ELEKTRONICKÁ JKM

  • Elektronická JKM naleznete zde.

 

FYZICKÁ JKM

Pokud máte nějaký dotaz ohledně podnikání, můžete navštívit i jedno ze 14 fyzických JKM, která jsou umístěna po celé ČR. Zde také můžete vyřídit vše potřebné.

  • Seznam včetně adres je uveden zde.

 

Elektronický formulář

 

Další podrobné informace o podnikání zahraničních osob v ČR naleznete na webových stránkách businessinfo.cz Ministerstva průmyslu a obchodu businessinfo.cz.

Kalkulačka Ministerstva financí pro paušální daň